Make your own free website on Tripod.com

Inschrijving

Voor een eerste inschrijving kan u zich het best richten tot één van de contactpersonen.

Lidgeld per seizoen: In dit bedrag is verzekering en competitiegeld inbegrepen. De minimum leeftijd voor aansluiting is 11 jaar.