Make your own free website on Tripod.com

Historie

Gegroeid vanuit de chirowerking Bart te Merksem, maar werkelijk gestart in jeugdclub Grafiek, destijds gevestigd in het Gildenhuis in de Gildenstraat te Merksem, met 3 spelers en één ploeg in de competitie van KVKT (nu Sporcrea) en dit in 1971. Al spoedig werden we benaderd door enkele enthousiaste voetballers van de club Bart Koninklijke Sport Vereniging, toen en nog steeds ook gevestigd in Merksem, die ook wel eens een balletje wensten te slaan. Mede daardoor werden we in 1974 een volwaardige club onder de naam Tafeltennisclub Bart, met 4 heren- en 2 damesploegen in de competitie van het seizoen 1974-75. Buiten de naam zijn er echter geen verdere banden met deze voetbalclub. De naam Bart komt voort van de parochienaam Bartholomeus, waar onze club startte.

Gedurende de volgende jaren kenden we enkele hoogtes en laagtes met een schommelend ledenaantal (20 à 60). In Merksem speelden we op verschillende locaties, met als belangrijkste de Sporthal Rode Loop (vanaf 1975) en het Fort van Merksem (vanaf 2000). In 2007 beslisten we samen met TTC Merksem, sinds decennia onze zusterclub binnen dezelfde lokalen, om onze werking samen te voegen. Aldus ontstond in 2007 de fusieclub TTC Bart Merksem. Wij spelen nog altijd in het Fort van Merksem (zie plannetje) en zijn momenteel een stabiele club met terug ongeveer 60 leden, waaronder 20 jeugdleden en een 10-tal recreanten.